Fauna van natuurgebieden op land

Laatste update: 30 november 2022 Update frequentie: Jaarlijks

Er is een afnemende trend in het aantal diersoorten dat leeft in natuurgebieden op land

In deze indicator zijn 86 inheemse soorten opgenomen die voorkomen in natuurgebieden op het land. Die soorten bestaan uit zoogdieren, broedvogels, reptielen en vlinders. Per omgevingssoort is de trend van de ontwikkeling van de soorten vastgesteld.

Natuurgebieden

Er is een afnemende trend van het aantal diersoorten dat leeft in natuurgebieden.

Open natuurgebieden

Er is een afnemende trend van diersoorten die leven in open natuurgebieden. De daling is wel afgezwakt ten opzichte van de periode tot 2008.

Agrarisch gebied

Veel kenmerkende diersoorten van het agrarisch leefgebied nemen af. De afname doet zich vooral voor bij vogels en dagvlinders.