Rode lijst indicator

Laatste update: 30 maart 2023 Update frequentie: Jaarlijks

Het gemiddelde niveau van bedreiging van dier- en plantensoorten neemt iets af

Deze indicator gaat over de verandering in het aantal soorten en de mate van bedreiging van de soortgroepen op de Rode Lijst. De lijst is gebaseerd op gegevens van zeven soortgroepen: zoogdieren, broedvogels, reptielen, amfibieën, dagvlinders, libellen en hogere planten. Per soortgroep is de bedreigingscategorie vastgesteld. Als een soort niet wordt bedreigd, geldt de categorie 'Thans Niet Bedreigd'. Een soort die steeds meer achteruitgaat – in aantal individuen of in verspreiding – valt achtereenvolgens in de categorie 'Gevoelig', 'Kwetsbaar', 'Bedreigd', 'Ernstig Bedreigd' en 'Verdwenen uit Nederland'. Verdwenen soorten blijven op de Rode Lijst staan. De zeldzaamheid wordt bepaald op basis van populatiegrootte of het aantal 5 x 5 km-hokken (atlashokken) waarin een soort voorkomt. De trend vanaf 1950 is de populatietrend, de trend in verspreiding of een combinatie van beide. Rode Lijsten hanteren 1950 als referentiejaar.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

Het aantal bedreigde dier- en plantensoorten steeg sinds 1995 licht, maar het gemiddelde niveau van bedreiging nam wel iets af.

Soortengroep

Grafiek wordt geladen...

Libellen en zoogdieren zijn de meest bedreigde soorten, zowel qua aantal als de mate van bedreiging.

Bedreigde en niet-bedreigde soorten

Grafiek wordt geladen...

Ongeveer 60% van de soorten wordt niet bedreigd.