Stikstofbalans veehouderij

Laatste update: 30 maart 2023 Update frequentie: Jaarlijks

De totale aanvoer van stikstof in de veehouderij in Nederland bedraagt in 2021 ongeveer 673 miljoen kg

De balans is het verschil tussen aan- en afvoer van mineralen. De aanvoer van mineralen naar de veehouderij verloopt via krachtvoer en ruwvoer en de afvoer van mineralen van de veehouderij door vastlegging in dierlijke producten en via uitscheiding.

Balans

Grafiek wordt geladen...

De totale aanvoer van stikstof in de veehouderij in Nederland bedraagt in 2021 ongeveer 673 miljoen kg.

Aanvoer

Grafiek wordt geladen...

De totale aanvoer van stikstof bestaat vooral uit de aanvoer van krachtvoer. In 2021 betreft dat 408 miljoen kg. Via ruwvoer wordt 266 miljoen kg aangevoerd.

Afvoer

Grafiek wordt geladen...

De afvoer van stikstof uit de veehouderij bestaat in 2021 voor 202 miljoen kg uit dierlijke producten en voor 471 miljoen kg uit uitscheiding van mest van de veestapel.