Stikstofbalans veehouderij

Laatste update: 30 november 2022 Update frequentie: Jaarlijks

De totale aanvoer van stikstof in de veehouderij in Nederland bedraagt in 2020 698 miljoen kg

De balans is het verschil tussen aan- en afvoer van mineralen. De aanvoer van mineralen naar de veehouderij verloopt via krachtvoer en ruwvoer en de afvoer van mineralen van de veehouderij door vastlegging in dierlijke producten en via uitscheiding.

Balans

De totale aanvoer van stikstof in de veehouderij in Nederland bedraagt in 2020 698 miljoen kg.

Aanvoer

De totale aanvoer van stikstof bestaat vooral uit de aanvoer van krachtvoer. In 2020 betreft dat 415 miljoen kg. Via ruwvoer wordt 283 miljoen kg aangevoerd.

Afvoer

De afvoer van stikstof uit de veehouderij bestaat in 2020 voor 208 miljoen kg uit dierlijke producten en voor 489 miljoen kg uit uitscheiding van mest van de veestapel.