Fosforbalans veehouderij

Laatste update: 30 november 2022 Update frequentie: Jaarlijks

De totale aanvoer van fosfor in de veehouderij in Nederland bedraagt in 2020 106 miljoen kg

De balans bestaat uit aan- en afvoer van mineralen. De aanvoer van mineralen naar de veehouderij verloopt via krachtvoer en ruwvoer. Afvoer van mineralen van de veehouderij gebeurt door vastlegging in dierlijke producten en via uitscheiding.

Balans

De totale aanvoer van fosfor in de veehouderij in Nederland bedraagt in 2020 106 miljoen kg.

Aanvoer

De totale aanvoer van fosfor bestaat vooral uit aanvoer via krachtvoer. In 2020 betreft dat 71 miljoen kg. Via ruwvoer wordt 35 miljoen kg aangevoerd.

Afvoer

De afvoer van fosfor uit de veehouderij bestaat in 2020 voor 40 miljoen kg uit dierlijke producten. De rest is uitscheiding van de veestapel.