Fosforbalans veehouderij

Laatste update: 30 maart 2023 Update frequentie: Jaarlijks

De totale aanvoer van fosfor in de veehouderij in Nederland bedraagt in 2021 104 miljoen kg

De balans bestaat uit aan- en afvoer van mineralen. De aanvoer van mineralen naar de veehouderij verloopt via krachtvoer en ruwvoer. Afvoer van mineralen van de veehouderij gebeurt door vastlegging in dierlijke producten en via uitscheiding.

Balans

Grafiek wordt geladen...

De totale aanvoer van fosfor in de veehouderij in Nederland bedraagt in 2021 104 miljoen kg.

Aanvoer

Grafiek wordt geladen...

De totale aanvoer van fosfor bestaat vooral uit aanvoer via krachtvoer. In 2021 betreft dat 69 miljoen kg. Via ruwvoer wordt 35 miljoen kg aangevoerd.

Afvoer

Grafiek wordt geladen...

De afvoer van fosfor uit de veehouderij bestaat in 2021 voor 39 miljoen kg uit dierlijke producten. De rest is uitscheiding van de veestapel.