Fosforbalans cultuurgrond

Laatste update: 30 maart 2023 Update frequentie: Jaarlijks

De totale aanvoer van fosfor in de landbouw in Nederland in 2021 bedraagt 32 kg per ha cultuurgrond

Deze indicator toont gegevens over de bodembalans van fosfor (P), uitgedrukt per ha cultuurgrond. Het gaat om cijfers over de aanvoer naar landbouwgrond (via dierlijke mest, kunstmest en overige aanvoer) en de afvoer vanaf landbouwgrond (via gewassen). Het verlies naar de bodem is gelijk aan het verschil tussen aanvoer en afvoer. Voor de cultuurgrond is dezelfde definitie gebruikt als bij de CBS-landbouwtelling: grond die blijvend dan wel tijdelijk deel uitmaakt van een landbouwbedrijf en in hoofdzaak bestemd is voor het voortbrengen van landbouwproducten (akkerbouw, tuinbouw, veehouderij), met inbegrip van braakland en (tijdelijk of blijvend) grasland.

Balans

Grafiek wordt geladen...

De totale aanvoer van fosfor in de landbouw in Nederland bedraagt in 2021 ongeveer 32 kg per ha cultuurgrond. Dat is ruim de helft minder dan in 1990.

Aanvoer

Grafiek wordt geladen...

De aanvoer van fosfor bestaat vooral uit aanvoer via dierlijke mest, in 2021 betreft dat 27 kg per ha. Via kunstmest wordt 3 kg per ha aangevoerd.

Afvoer

Grafiek wordt geladen...

De grootste afvoerpost van fosfor uit de landbouw is ruwvoer, met 22 kg per ha in 2021. Het verlies naar de bodem lag tot het jaar 2000 boven de 20 kg per ha en bedraagt in 2021 ongeveer 2 kg per ha.