Fosforbalans landbouw

Laatste update: 30 november 2022 Update frequentie: Jaarlijks

De totale aanvoer van fosfor in de landbouw in Nederland bedraagt in 2020 80 miljoen kg

De balans bestaat uit aan- en afvoer, waarbij de verliezen zijn verwerkt in de afvoer. De aanvoer van mineralen naar de landbouw loopt via krachtvoer naar de veehouderij en via kunstmest, depositie (neerslag) en overige meststoffen naar cultuurgrond. De afvoer van mineralen van de sector landbouw loopt via mestafzet buiten de landbouw, vastlegging in dierlijke productie en afzet van plantaardige producten.

Balans

De totale aanvoer van fosfor in de landbouw in Nederland bedraagt in 2020 80 miljoen kg. In de periode 1990 tot 2000 bedroeg de aanvoer meer dan 100 miljoen kg.

Aanvoer

Krachtvoer is met 71 miljoen kg in 2020 de grootste aanvoerpost van fosfor.

Afvoer

Het verlies van fosfor naar de bodem bedraagt in 2020 9 miljoen kg. De meeste fosfor (40 miljoen kg) wordt afgevoerd via dierlijke producten.