Stikstofbalans landbouw

Laatste update: 30 november 2022 Update frequentie: Jaarlijks

De totale aanvoer van stikstof in de landbouw in Nederland bedraagt in 2020 669 miljoen kg

De balans is het verschil tussen aan- en afvoer, waarbij de verliezen zijn verwerkt in de afvoer. De aanvoer van mineralen naar de landbouw gaat via krachtvoer naar de veehouderij en via kunstmest, depositie uit de lucht en overige meststoffen naar cultuurgrond. Afvoer van mineralen van de landbouwsector loopt via mestafzet buiten de landbouw, vastlegging in dierlijke productie en afzet van plantaardige producten.

Balans

De totale aanvoer van stikstof in de landbouw in Nederland bedraagt in 2020 669 miljoen kg, wat fors minder is dan de 900 miljoen kg in de jaren negentig van het vorige millennium.

Aanvoer

Krachtvoer is met 415 miljoen kg in 2020 de grootste aanvoerpost van stikstof, gevolgd door kunstmest met 220 miljoen kg.

Afvoer

Van de 669 miljoen kg aangevoerde stikstof gaat 307 miljoen kg verloren naar bodem en lucht.