Stikstofbalans landbouw

Laatste update: 30 maart 2023 Update frequentie: Jaarlijks

De totale aanvoer van stikstof in de landbouw in Nederland bedraagt in 2021 ongeveer 655 miljoen kg

De balans is het verschil tussen aan- en afvoer, waarbij de verliezen zijn verwerkt in de afvoer. De aanvoer van mineralen naar de landbouw gaat via krachtvoer naar de veehouderij en via kunstmest, depositie uit de lucht en overige meststoffen naar cultuurgrond. Afvoer van mineralen van de landbouwsector loopt via mestafzet buiten de landbouw, vastlegging in dierlijke productie en afzet van plantaardige producten.

Balans

Grafiek wordt geladen...

De totale aanvoer van stikstof in de landbouw in Nederland bedraagt in 2021 ongeveer 655 miljoen kg, wat fors minder is dan de 900 miljoen kg in de jaren negentig van het vorige millennium.

Aanvoer

Grafiek wordt geladen...

Krachtvoer is met 408 miljoen kg in 2021 de grootste aanvoerpost van stikstof, gevolgd door kunstmest met 213 miljoen kg.

Afvoer

Grafiek wordt geladen...

Van de 655 miljoen kg aangevoerde stikstof in 2021 gaat 290 miljoen kg verloren naar bodem en lucht.