Fosfaatbodemoverschot en bemesting

Laatste update: 30 november 2022 Update frequentie: Jaarlijks

In 2020 ligt het fosfaatbodemoverschot op melkveebedrijven op 8 kg per ha en op akkerbouwbedrijven op 16 kg per ha

Deze indicator beschrijft de aan- en afvoer van fosfaat (P2O5) en het bedrijfsoverschot per ha. De aanvoer van fosfaat bestaat uit de aanvoer via kunstmest, dierlijke mest, overige organische meststoffen, voer, dieren, plantaardige producten en overige producten. De afvoer van fosfaat bestaat uit de afvoer via dierlijke producten, dieren, gewassen en plantaardige producten, dierlijke mest, overige organische meststoffen en overige producten. De aan- en afvoer worden waar nodig gecorrigeerd voor veranderingen in de voorraden. De gehalten in de afvoer van gewassen en plantaardige producten zijn gebaseerd op normen en gemiddelden van waardebepalingen.

Bodemoverschot

Grafiek wordt geladen...

Het fosfaatbodemoverschot is sinds het begin van de meting in 1992 sterk verminderd. In 2020 ligt het overschot op melkveebedrijven op 8 kg per ha en op akkerbouwbedrijven op 16 kg per ha.

Bemesting akkerbouwbedrijven

Grafiek wordt geladen...

Op akkerbouwbedrijven komt in 2020 het merendeel van het fosfaat (40 kg/ha) uit bemesting met dierlijke mest, gevolgd door 14 kg/ha uit overige organische mest en 8 kg/ha uit kunstmest. Het aandeel dat uit kunstmest komt, is sinds het begin van de meting sterk teruggelopen.

Bemesting melkveebedrijven

Grafiek wordt geladen...

Op melkveebedrijven komt in 2020 het merendeel van het fosfaat (72 kg/ha) uit bemesting met dierlijke mest. De inbreng via kunstmest en overige organische mest is zeer beperkt.