Aandeel kunstmest in mestgebruik

Laatste update: 30 november 2022 Update frequentie: Jaarlijks

Bij zowel fosfaat- als stikstofbemesting is het aandeel van dierlijke mest groter dan van kunstmest

Deze indicator geeft aan welk aandeel van de mineralen uit totale bemesting van gewassen op akkerbouw- en melkveebedrijven afkomstig is uit kunstmest. De totale bemesting bestaat uit kunstmest, dierlijke mest en overige organische mest. 

Stikstof

Grafiek wordt geladen...

Van de toegediende stikstof (N) op gewassen is in 2020 bij melkveebedrijven ongeveer 35% afkomstig van kunstmest en bij akkerbouwbedrijven 46%. 

Fosfaat

Grafiek wordt geladen...

Van het toegediende fosfaat (P2O5) op gewassen is in 2020 bij melkveebedrijven ongeveer 0,5% afkomstig van kunstmest en bij akkerbouwbedrijven 13%.