Fosfaatproductie veehouderij

Laatste update: 30 november 2022 Update frequentie: Jaarlijks

De fosfaatproductie in de veehouderij in 2021 bedraagt 148 miljoen kg

De uitgescheiden hoeveelheid fosfaat uitgedrukt in P2O5. In tegenstelling tot stikstof treden bij fosfaat geen gasvormige verliezen op.

Tijdreeks

De fosfaatproductie van de veehouderij is in 2021 afgenomen tot 148 miljoen kg.

Regionaal

Noord-Brabant is met 34 miljoen kg de provincie met de hoogste fosfaatproductie uit de veehouderij en Zeeland met 2 miljoen kg de provincie met de laagste productie.