Stikstofproductie veehouderij

Laatste update: 30 maart 2023 Update frequentie: Jaarlijks

De nettostikstofproductie van de veehouderij in 2022 bedraagt 403 miljoen kg

De totale hoeveelheid uitgescheiden stikstof (N) zonder aftrek van stikstof die vervluchtigt in de vorm van ammoniak (NH3), inclusief de afvoer via spuiwater van luchtwassers, lachgas (N2O), stikstofoxide (NO) en stikstofgas (N2). Het jaar 2022 is op basis van voorlopige cijfers.

Tijdreeks

Grafiek wordt geladen...

De nettostikstofproductie van de veehouderij is in 2022 afgenomen tot 403 miljoen kg. Het jaar 2022 is op basis van voorlopige cijfers.

Tijdreeks

Grafiek wordt geladen...

De brutostikstofproductie van de veehouderij in 2022 ligt 63 miljoen kg hoger dan de nettoproductie. Dit verschil komt door stikstofverliezen in stal en opslag of in de wei. Het jaar 2022 is op basis van voorlopige cijfers.

Regionaal

Grafiek wordt geladen...

Noord-Brabant is met 82,7 miljoen kg de provincie met de hoogste stikstofproductie uit veehouderij en Zeeland met 5,8 miljoen kg de provincie met de laagste stikstofproductie. Het jaar 2022 is op basis van voorlopige cijfers.