Stikstofproductie veehouderij

Laatste update: 30 november 2022 Update frequentie: Jaarlijks

De nettostikstofproductie van de veehouderij bedraagt in 2021 406 miljoen kg

De totale hoeveelheid uitgescheiden stikstof (N) zonder aftrek van stikstof die vervluchtigt in de vorm van ammoniak (NH3), inclusief de afvoer via spuiwater van luchtwassers, lachgas (N2O), stikstofoxide (NO) en stikstofgas (N2).

Tijdreeks

De nettostikstofproductie van de veehouderij is in 2021 afgenomen tot 406 miljoen kg.

Tijdreeks

De brutostikstofproductie van de veehouderij in 2021 ligt 65 miljoen kg hoger dan de nettoproductie. Dit verschil komt door stikstofverliezen in stal en opslag.

Regionaal

Noord-Brabant is met 83,4 miljoen kg de provincie met de hoogste stikstofproductie uit veehouderij en Zeeland met 5,7 miljoen kg de provincie met de laagste stikstofproductie.