Bedrijven met een mineralenoverschot

Laatste update: 30 maart 2023 Update frequentie: Jaarlijks

Bij eenderde van de land- en tuinbouwbedrijven in 2022 is sprake van een overschot aan stikstof en fosfaat

De indicator toont het aantal bedrijven met overproductie van stikstof of fosfaat als percentage van het totale aantal landbouwbedrijven. Het jaar 2022 is op basis van voorlopige cijfers. Bedrijven met overproductie zijn bedrijven waar de stikstof- of fosfaatproductie groter is dan de plaatsingsruimte (de maximale hoeveelheid fosfaat en stikstof die een bedrijf mag gebruiken) op basis van de gebruiksnorm. De stikstofproductie is berekend door de stikstofuitscheiding te verminderen met berekende stikstofverliezen uit stallen en mestopslagen, volgens de rekenmethodiek van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM), inclusief de afvoer via het spuiwater van luchtwassers. De gasvormige verliezen zijn over het algemeen kleiner dan de normatieve (forfaitaire) verliezen op basis van de mestwetgeving. Bij het gebruik van berekende stikstofverliezen blijft er dus meer stikstof in de mest achter en zal er eerder sprake zijn van overproductie ten opzichte van de plaatsingsruimte. Wettelijk gezien is er pas sprake van overproductie als de mineralenuitscheiding gecorrigeerd voor forfaitaire verliezen hoger is dan de plaatsingsruimte.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

Bij 33% van de land- en tuinbouwbedrijven in 2022 is sprake van een overschot aan stikstof en fosfaat (voorlopige cijfers). Dit aandeel neemt de laatste jaren af.

Met overschot, per provincie

Grafiek wordt geladen...

Het aandeel bedrijven met een mineralenoverschot is het laagst in Zeeland (9%) en het hoogst in Friesland, Utrecht en Overijssel.

Zonder overschot, per provincie

Grafiek wordt geladen...

Het aandeel bedrijven zonder een mineralenoverschot is het hoogst in Zeeland (91%) en het laagst in Friesland, Utrecht en Overijssel.