Fijnstofuitstoot landbouw (PM2,5)

Laatste update: 7 december 2023 Update frequentie: Jaarlijks

Minder dan 5% van de fijnstofuitstoot (PM2.5) is afkomstig van de landbouw

Deze indicator toont de uitstoot van fijn stof in de lucht, uitgedrukt in deeltjes PM 2,5. PM is de afkorting voor particulate matter (fijnstof). Het getal staat voor de diameter van de fijnstofdeeltjes, in dit geval dus deeltjes met een diameter kleiner dan 2,5 micrometer. De fijnstofemissie wordt berekend door de Emissieregistratie. Doel van de Emissieregistratie is het jaarlijks verzamelen en vaststellen van de uitstoot van verontreinigende stoffen in lucht, water en bodem. Het project levert zo de uitstootgegevens voor de onderbouwing van het milieubeleid. Nederland rapporteert elk jaar nationaal en internationaal hoeveel stoffen de landbouw uitstoot in de lucht.

Landbouw

Grafiek wordt geladen...

De PM2,5-fijnstofuitstoot is de laatste drie jaar licht gestegen tot een niveau van ongeveer 675 ton PM2,5.

Aandeel

Grafiek wordt geladen...

De bijdrage van de landbouw aan de nationale PM2,5-fijnstofuitstoot is minder dan 5%.

Sectoren

Grafiek wordt geladen...

Meer dan de helft van de PM2,5-fijnstofuitstoot komt uit de rundvee-, varkens- en pluimveehouderij.

Provincie

Grafiek wordt geladen...

De meeste PM2,5-fijnstofuitstoot uit de landbouw vindt plaats in Noord-Brabant en Gelderland.

Kaart

Grafiek wordt geladen...

De meeste PM2,5-fijnstofuitstoot uit de landbouw vindt plaats in Noord-Brabant en Gelderland.