Fijnstofuitstoot landbouw (PM10)

Laatste update: 7 december 2023 Update frequentie: Jaarlijks

Bijna een vijfde van de fijnstofuitstoot (PM10) is afkomstig van de landbouw

Deze indicator toont de uitstoot van fijnstof in de lucht, uitgedrukt in deeltjes PM10. PM is de afkorting voor particulate matter (fijnstof). Het getal staat voor de diameter van de fijnstofdeeltjes, in dit geval dus deeltjes met een diameter kleiner dan 10 micrometer. De fijnstofemissie wordt berekend door de Emissieregistratie. Doel van de Emissieregistratie is het jaarlijks verzamelen en vaststellen van de uitstoot van verontreinigende stoffen in lucht, water en bodem. Het project levert zo de uitstootgegevens voor de onderbouwing van het milieubeleid. Nederland rapporteert elk jaar nationaal en internationaal hoeveel stoffen de landbouw uitstoot in de lucht.

Landbouw

Grafiek wordt geladen...

Het niveau van PM10-fijnstofuitstoot van de landbouw is de laatste jaren gedaald tot het niveau aan het begin van dit millennium.

Aandeel

Grafiek wordt geladen...

Bijna een vijfde deel van de PM10-fijnstofuitstoot komt uit de landbouw.

Sectoren

Grafiek wordt geladen...

Twee derde van de PM10 fijnstofuitstoot binnen de landbouw komt uit de pluimveehouderij.

Provincie

Grafiek wordt geladen...

De meeste PM10-fijnstofuitstoot uit de landbouw vindt plaats in Noord-Brabant.

Kaart

Grafiek wordt geladen...

De meeste PM10-fijnstofuitstoot uit de landbouw vindt plaats in Noord-Brabant.