Antibioticagebruik in de veehouderij

Laatste update: 30 november 2022 Update frequentie: Jaarlijks

Antibioticagebruik in de veehouderij neemt af

Deze indicator brengt het gebruik van antibiotica in de veehouderij in beeld. Cijfers over het antibioticagebruik per kg levend gewicht zijn afkomstig van FIDIN en MARAN-2021. De hoeveelheid antimicrobiële groeibevorderaars is geschat op basis van grafieken in de FIDIN-rapportages.

Afzet

Grafiek wordt geladen...

Lichte afname van afzet van antibiotica in 2021 ten opzichte van 2020.

Gebruik

Grafiek wordt geladen...

Antibioticagebruik in de veehouderij blijft afnemen.